Escola Musical de Tabal i Dolçaina es compromet a complir la legislació vigent en cada moment en matèria de tractament de dades de caràcter personal. Mitjançant la següent política de privacitat EMTiD informa als usuaris de:

1.- QUI VA A TRACTAR LES DADES?

El responsable del tractament de les seves dades és Escola Musical de Tabal i Dolçaina (des d’ara EMTiD) amb NIF G-98.392.350


Identitat

EMTiD – NIF G-98392350


Direcció

Carrer del Rei en Jaume I nº24. C.P. 46680 Algemesí, València


Telèfon

961112228 – 663366000


Correu-e

emtid@emtid.org


EMTiD informa l’usuari que les dades que ens faciliti a través de la navegació per la nostra web, a través dels formularis en paper, de el formulari de contacte o en l’enviament de correus electrònics, seran inclosos en fitxers titularitat de EMTiD i garanteix que són de la seva plena responsabilitat i que es troben recollits en el Registre d’Activitat de tractament corresponent gestionat per EMTiD, d’acord amb la normativa vigent de protecció de dades.

2.- PER A QUÈ S’UTILITZEN LES SEVES DADES PERSONALS?

A l’EMTiD tractem la informació de cada titular que accepta i autoritza a EMTiD a utilitzar i tractar les dades personals subministrades amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que sol·licitin, facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interès, així com millorar la seva experiència com a usuari.

Si accepta la casella de rebre informació, el titular de les dades presta el seu consentiment exprés perquè EMTiD utilitzi les seves dades amb la finalitat d’enviar ofertes i promocions dels nostres serveis o de tercers de el sector que puguin ser del seu interès, pel mitjà que estimem més oportú, inclosos els mitjans electrònics.

Ocasionalment, EMTiD podrà utilitzar les seves dades de caràcter personal per enviar avisos per mitjà de correu electrònic. Aquestes notificacions es faran per informar sobre les modificacions en els nostres serveis o productes.

Amb la finalitat d’oferir una experiència millorada als nostres usuaris, EMTiD procurarà en tot moment establir mecanismes adequats per obtenir el consentiment de l’Usuari per a la instal·lació de cookies que ho requereixin. Quan un usuari accedeix a la nostra web apareix un element emergent en el qual s’informa de l’existència de cookies i que si continua navegant per la nostra pàgina presta el seu consentiment per a la instal·lació de cookies. L’acceptació de la instal·lació de les cookies comporta l’acceptació de conservació de l’adreça IP en els registres de EMTiD, juntament amb la data d’acceptació, per termini d’un any, amb la finalitat de demostrar el consentiment de l’usuari, segons estableix la normativa vigent en protecció de dades. Podeu consultar més informació a la nostra «Política de cookies».

3.- PERQUÈ PODEM TRACTAR LES DADES?

El tractament de les seves dades per a la prestació de el servei està legitimat mitjançant el consentiment de l’interessat prestat a través de la navegació per la nostra web i l’acceptació de les diferents polítiques de privacitat. Així mateix, aquesta legitimació està basada en la relació precontractual generada en la sol·licitud de determinats serveis i l’enviament de les corresponents ofertes dels nostres serveis. Igualment, aquesta legitimació es basa en la relació contractual existent.

4.- LES SEVES DADES ES LLIURARAN A TERCERS?

De manera general no es cediran dades a tercers excepte obligació legal o en el supòsit que sigui necessari per atendre la seva sol·licitud. No obstant això, en ocasions EMTiD li podria sol·licitar el consentiment per a realitzar alguna cessió d’algunes dades perquè es consideri oportú o interessant. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment davant EMTiD.

Únicament es posarà informació personal a disposició de tercers amb els quals EMTiD manté una relació per brindar productes o serveis als nostres usuaris per oferir o millorar els seus productes, serveis, o amb fins publicitaris.

Es comunica a l’usuari que les seves dades seran cedides a les entitats col·laboradores quan sigui necessari per facilitar-li els serveis seleccionats.

5.- QUINS DRETS LI ASSISTEIXEN I COM POT EXERCITAR?

Pot exercir davant EMTiD seus drets d’accés, rectificació de dades inexactes, cancel·lació quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits, oposició a el tractament de les seves dades, portabilitat de les seves dades a un altre responsable i limitació de l’tractament de les seves dades de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment davant EMTiD.

Per a l’exercici dels seus drets, pot enviar un escrit en el qual exposi el dret que vol exercir i davant que fitxer, acompanyat d’una còpia del seu document d’identificació. Podeu remetre aquests documents i direcció o forma de contacte a efectes de notificació a la següent adreça de correu electrònic emtid@emtid.org.

EMTiD contestarà a l’exercici de drets en el termini d’un mes a comptar a partir de la recepció de la sol·licitud, segons normativa vigent en Protecció de Dades. Aquest termini es pot prorrogar dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. L’informarem de qualsevol pròrroga en el termini d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud indicant els motius de la dilació.

Així mateix, els interessats tenen dret a reclamar davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades; www.agpd.es).

6.-EN QUIN MOMENT RECOLLIM LES DADES?

L’usuari facilita dades personals a través de la navegació per la nostra web, a través dels formularis en paper, de el formulari de contacte o en l’enviament de correus. Algunes d’aquestes dades són indispensables per poder realitzar les funcions encomanades.

Quin tipus d’informació manegem dels nostres usuaris?

Les dades de caràcter personal o informació manejada per EMTiD pot ser obligatòria o voluntària.

Les dades obligatòries són aquells que són indispensables per poder prestar-li el servei, si no les facilita no podrem atendre la seva sol·licitud. Tots els camps marcats amb un (*) s’han d’emplenar obligatòriament. L’Usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a EMTiD i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

La informació voluntària és aquella que l’usuari no està obligat a facilitar per contactar amb nosaltres.

7.- QUANT TEMPS CONSERVAREM LES DADES?

Les dades seran conservades en la mesura que l’usuari no revoqui el seu consentiment.

L’adreça IP obtinguda a través de les cookies tindrà un termini de conservació d’un any, amb la finalitat de demostrar el consentiment de l’usuari.

Pel que fa a el termini de conservació de les cookies, pot obtenir més informació al web de EMTiD

En els casos que no sigui necessari el seu consentiment, la conservació de les dades es realitzarà durant el temps necessari per a la prestació de servei i durant els terminis de prescripció legal exigits.

8.- ESTAN SEGURES LES MEVES DADES?

EMTiD garanteix l’adopció de les mesures oportunes per assegurar el tractament confidencial d’aquestes dades establertes tenint en compte el caràcter reservat de les dades.

EMTiD es compromet a que aquestes dades romanguin secrets, tractant-los amb la màxima reserva, i declara tenir implantades en el seu sistema d’informació les polítiques de seguretat corresponents en atenció a l’tipus de dades manejats i conforme al que disposa el Reglament UE 2016/679.

9.- NECESSITA UN COMPTE I / O CONTRASENYA?

Per a la prestació dels serveis oferts a través del web, és necessari el registre en la mateixa com a usuari, pel que resulta indispensable la creació d’un compte. És responsabilitat de l’usuari mantenir la confidencialitat de la informació del compte, incloent la contrasenya, així com totes i cadascuna de les activitats que en ella succeeixin. Per això, recomanem a l’usuari canviar la contrasenya facilitada en el primer accés a la plataforma.

L’usuari té l’obligació d’informar a EMTiD de forma immediata en cas que es faci un ús il·legítim del seu compte o la contrasenya, o si passés qualsevol problema relatiu a la seguretat, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a emtid@emtid.org .

10.- ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a altres llocs web no pertanyents a la nostra entitat, EMTiD no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari.